Producten

Service App of Digitale werkbon (DWO)

Met DWO zijn voor medewerkers in de buitendienst op een windows tablet of laptop uren en materialen in te geven.  De planning is in te zien en relatiebeheer meldingen zijn aan te maken. De klant kan op het scherm zijn werkbon ondertekenen.  Met excel sjablonen zijn inspectielijsten aan te maken, en daarmee Isah kenmerken te vullen. Documenten zijn te raadplegen. Dit alles werkt on en off-line, synchroniseren duurt slechts een paar seconde zodra de internet verbinding veilig is.

AQS

AQS staat voor Assembly Quality System en is een softwareprogramma waarin digitaal alle montage-instructies op de werkplek gepresenteerd worden. Het systeem biedt vele voordelen ten opzichte van de traditionele papieren dossiers. Zo is elke wijziging via het internet direct online zichtbaar en is de informatievoorziening daardoor altijd up-to-date overal ter wereld. Tevens is er een functie voorzien waarin de monteur feedback kan geven hetgeen daarmee ook direct vast ligt voor vervolgseries. In het systeem zijn ook alle tussentijdse en eindcontrole punten vastgelegd die tijdens de montage door de monteur in het systeem ingevoerd dienen te worden. Dit waarborgt dat alle controlepunten op het juiste moment en volledig uitgevoerd worden hetgeen geregistreerd wordt op een keurings- en afname rapport dat na afloop uit het systeem gegenereerd wordt. Het Assembly Quality System is daarmee een flinke stap voorwaarts in de efficiency en geeft een nog betere borging van de kwaliteit. Door het systeem bij uw toeleveranciers toe te passen, is de kwaliteit van uw toeleveringen beter geborgd.

Mobile-apps
Met een handheld computer, telefoon, kunnen registraties in Isah gedaan worden. Of documenten of fotos / video's aan een item in Isah toegevoegd.


WebUren
WebUren is een website waarmee uren geregistreerd kunnen worden. De uren komen direct in de database van Isah te staan. Na een eventuele controle worden ze dan in Isah verwerkt.  Dit product wordt veelal door de medewerkers van een service afdeling gebruikt.


Dashboard Designer
Met deze dashboard designer zijn de gegevens uit Isah grafisch weer te geven, en te analyseren.