Foto2Isah

Foto2Isah

Foto2Isah is een app voor een android telefoon.

U vult op de app de code in van het item waaraan de foto moet worden gekoppeld (of scant de code). Vervolgens maakt u de foto of foto's.

De foto's zijn met 1 druk op de knop met een webservice of met DropBox naar de isah server te transporteren, waarna ze automatisch aan het item in isah worden gekoppeld.  Een foto bij een verkooporder, een service melding of een object bijvoorbeeld.

Bij foto's voor artikelen en personeel kan de keus gemaakt worden ze niet als document op te slaan maar in een 200 * 200 pixel formaat in de database, zodat ze in de lijstweergave in Isah direct getoond worden.