Diensten

Diensten

Projectleiding:
Een wat groter project waarbij de Isah software een rol speelt heeft leiding nodig, die Geveling kan leveren.  Alles moet in elkaar grijpen,  de verschillende bedrijfsprocessen de software met zijn inrichting, de medewerkers  en de IT infrastructuur.  Geveling leidt het project zodat de verwachtingen worden gehaald wat betreft doel en ingezette middelen.

Functionele consultancy:
Geveling is een sterke gesprekspartner om  de bedrijfsprocessen zo goed en slim mogelijk om te zetten in een werkbare structuur in de Isah software. Soms zal er op gewezen worden dat het beter is het bedrijfsproces te wijzigen, zodat dit beter in de structuur van de software past, of om andere verbeteringen door te voeren.

Technische consultancy:
Aanvullend kunnen technische aanpassingen ervoor zorgen dat bepaalde processen soepeler door de Isah software worden ondersteund.   Bij technische aanpassingen is te denken aan  bedrijfseigen rapportages of overzichten en het automatiseren  van handelingen in de Isah software.

Opleiding en coaching:
Geveling kan medewerkers op hun werkplek opleiden voor de nieuw ingerichte werkwijze.  Daarnaast het motiveren en begeleiden van medewerkers zodat de veranderde werkwijzen ook blijvend toegepast worden.

Sharepoint:
Voor iedere klant wordt op een afgeschermde sharepoint site de gekozen inrichting van Isah vastgelegd. Ook worden alle aanpassingen hier gedocumenteerd.