AQS

AQS

AQS staat voor Assembly Quality System en is een softwareprogramma waarin digitaal alle montage-instructies op de werkplek gepresenteerd worden. Het systeem biedt vele voordelen ten opzichte van de traditionele papieren dossiers. Zo is elke wijziging via het internet direct online zichtbaar en is de informatievoorziening daardoor altijd up-to-date overal ter wereld. Tevens is er een functie voorzien waarin de monteur feedback kan geven hetgeen daarmee ook direct vast ligt voor vervolgseries. In het systeem zijn ook alle tussentijdse en eindcontrole punten vastgelegd die tijdens de montage door de monteur in het systeem ingevoerd dienen te worden. Dit waarborgt dat alle controlepunten op het juiste moment en volledig uitgevoerd worden hetgeen geregistreerd wordt op een keurings- en afname rapport dat na afloop uit het systeem gegenereerd wordt. Het Assembly Quality System is daarmee een flinke stap voorwaarts in de efficiency en geeft een nog betere borging van de kwaliteit. Door het systeem bij uw toeleveranciers toe te passen, is de kwaliteit van uw toeleveringen beter geborgd.